Black is Black

Nummer drie is reu rood. Zijn naam is Black is Black naar de song van Los Bravos. Hij is (nu nog) de kleinste van het nest.


Number three is red boy. His name is Black is Black after the song of Los Bravos. He is (for now) the smallest of the litter.